ZÁVODY

REGISTRACE

CROSS MARATON
CROSS PŮLMARATON
10 KM, 5 KM
10 KM NORDIC WALKING
ŠTAFETY*

Datum závodu

sobota 31. 8.

Čas a místo prezentace

Krásná Lípa – Resort Lípa, Křinické náměstí

Pátek – 30.8. / 19.00 – 20.30 hod.

Sobota – 31.8. / 7.00 – 12.00 hod.

Tratě závodu:

  • 5 km
  • 10 km
  • 10 km Nordic walking
  • Cross půlmaraton
  • Cross maraton
  • Štafety*  (4 členné týmy, každý běžec běží cca 5 km, celkem 21 km, trasa půlmaratonu)

Start závodu

Cross maraton 60+ a ti, co si trasu užívají 8:00 hod.

Cross maraton 8:45 hod.

Cross půlmaraton, 10 km, 5 km, Nordic walking, štafety 10:00 hod.

Start na Křinickém náměstí v Krásné Lípě.

Poznámka k maratonu:
Pro závod maratonu je nastaven limit časomíry v den závodu  na 15:30
hod.,tzn. limit závodu pro kategorii 60+ na čas v cíli 7:30 a pro
ostatní startující v 8:45 je limit závodu 6:45.

Závodníci, kteří limit závodu na maratonské distanci nezvládnou, mají možnost přestoupit k
půlmaratonu.

Štafety

  • mohou být sestaveny z mužů, žen, dětí, dospělých, seniorů.
  • jakákoli kombinace je možná.

Trasa štafety:

Štafeta se běží po trase půlmaratonu.

2., 3. a 4. člen ze štafety bude odvezen na předávku v 9:35.

Sraz – točna autobusu, zadní vchod o.p.s. České Švýcarsko – bude označeno.

Startovné

Pro předem přihlášené běžce včetně zaplacení startovného, do pondělí do 6. 5. a 26. 8. 2024.

do 6. 5. do 26. 8. na místě
5 km 250,- 300,- 400,-
10 km 300,- 350,- 450,-
Cross Půlmaraton 400,- 500,- 600,-
Cross Maraton 500,- 600,- 700,-
10 km Nordic walking 300,- 350,- 450,-
Štafety 900,- 1200,- 1500,-

Registrace se stává platnou v okamžiku zaplacení startovného. Startovné se hradí na účet (informace dostanete po přihlášení prostřednictvím e-mailu) nebo hotově při prezentaci. V ceně je startovní číslo, občerstvení na trati a po závodě.

Kategorie

M 18 – 39           Ž 18 – 39
M 40 – 59           Ž 40 – 59
M 60+                 Ž 60+

Kategorie Nordic walking

M 18 – 50           Ž 18 – 50
M 51 – 70+         Ž 51 – 70+

Profil tratě

Trať vede kopcovitým terénem, většinou po lesních cestách malebné krajiny Českého Švýcarska s výhledy na Lužické hory.

Odměny

První tři závodníci ve všech kategoriích mužů a žen obdrží věcné ceny.

Šatny a sprchy

K dispozici ve sportovním areálu.

Informace o závodě

Mariana Krásnolipská
telefon: +420 775 067 515
e-mail: parkmaraton@centrum.cz

Prohlášení

Každý běžec, který se registruje a nastoupí do závodu, prohlašuje, že:

I) dovršil osmnáctý rok věku a je zletilý (pro nezletilé potřeba souhlas zákonných zástupců),

II) se účastní závodu dobrovolně a na vlastní nebezpečí a je si vědom, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody, které vzniknou během konání závodu (před během, při běhu a po běhu),

III) jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu,

IV) v případě nehody, úrazu, zranění, či podobné události, která vznikne v souvislosti s jeho účastí v závodu, se zavazuje, že nebude vůči pořadateli nárokovat náhradu újmy,

V) je obeznámen s tím, že pořadatel odpovídá jen za místo startu, cíle, turisticky značených tras, avšak neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo turistických ruchem,

VI) bere na vědomí, že je třeba na pozemních komunikacích dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla silničního provozu,

VII) Cross parkmaraton se řídí pravidly fair-play,

VIII) svou registrací do závodu dává souhlas v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s použitím své e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři (on-line formulář, čestná prohlášení) pro marketingové účely pořadatele akce,

IX) je srozuměn s právem pořadatele na zrušení závodu či jeho přerušení z důvodu zásahu „vyšší moci“, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie atd.). V tomto případě se startovné nevrací,

X) je srozuměn s právem pořadatele na změnu trasy bez povinnosti ohlásit takovou změnu předem,

XI) souhlasí s tím, že v průběhu závodu budou pořizovány foto/video materiály, které budou následně použity pro tiskové, rozhlasové, televizní, marketingové aj. účely pořadatele.

„Život a běh mají rádi změnu“

Registrace