TRASY

5 km

Trasa vás povede na hráz rybníku Cimrák kde se napojíte na červenou turistickou trasu. Po té se vydáte až na vyhlídku nad Krásnou Lípou kde bude na 2,5 km otočka a stejnou cestou se vracíte zpět.

10 km, Nordic walking

Z náměstí poběžíte na hráz rybníku Cimrák, po něm rovně až na silnici u hřbitova.
Tam se napojíte na červenou turistickou značku, ta vás povede až na rozcestí nad Krásnou Lípou (meta 2,5 km) kde zatočíte doleva do lesa a držíte se stále červené.
Pokračujete na rozcestí „U pěti cest“, tam červenou opouštíte a pokračujete po modré turistické značce směr Maškův vrch.
Maškův vrch je první vrchol na trase (meta 3,8 km) a na něm se vydáte po Köglerově naučné stezce z kopce ke kyjovskému kravínu.
Než se k němu dostanete, čeká vás pěkná trailová cestička mezi stromy a těsně u kravína i dvě lávky přes potok.
U kravína na vás čeká občerstvení (meta 5,9 km) a také zatáčka doprava na žlutou turistickou značku.
Ta vás povede do kopce na Hely a Kamennou horku. Nahoře na Kamenné horce, kde budete křížit silničku (meta 7,5 km), zatáčí žlutá doleva ale vy běžíte stále rovně.
Napojíte se opět na červenou turistickou a poběžíte k cíli stejnou cestou jako na začátku okruhu.
Přes hráz Cimráku na hlavní silnici a po ní dolů na náměstí cíle.

Cross půlmaraton, štafety

21 km

Z náměstí poběžíte na hráz rybníku Cimrák, po něm rovně až na silnici u hřbitova.
Tam se napojíte na červenou turistickou značku, ta vás povede až na rozcestí nad Krásnou Lípou (meta 2,5 km) kde zatočíte doleva do lesa a držíte se stále červené.
Pokračujete na rozcestí „U pěti cest“, tam červenou opouštíte a pokračujete po modré turistické značce směr Maškův vrch.
Maškův vrch je první vrchol na trase (meta 3,8 km) a na něm se vydáte po Köglerově naučné stezce z kopce ke kyjovskému kravínu.
Než se k němu dostanete, čeká vás pěkná trailová cestička mezi stromy a těsně u kravína i dvě lávky přes potok.
U kravína (1. předávka štafety) na vás čeká občerstvení (meta 5,9 km) a zatáčka doleva ke Kyjovské přehradě.
Po hrázi přehrady (pozor stavba) doběhnete až k lesu napojíte se na žlutou turistickou značku, ta vás stočí doprava k Sýrovému potoku.
Podél potoka seběhnete do Kyjovského údolí, tam se dáte doleva a pokračujete zhruba 1,8 km až za odbočku u Jeskyně víl.
Tam se otáčíte (meta 8,4 km) a běžíte zpět k Sýrovému potoku a přehradě.
Nesbíháte k přehradě ale pokračujete u ní po žluté směr Vraní vrch. Pozor! Nevyběhnout na silnici ale před ní zahnout ostře doprava a pokračovat po štěrkové cestě – žlutá turistická.
Na rozcestí Hřebec zatáčíte doleva, pokračujete po zelené turistické značce. Ta za 400 metrů odbočuje s asfaltu do lesa na pěšinu (meta 12.2 km).
Zelená vás po několika schodech přivede k hlavní silnici na Doubici. Dáte se doprava, držíte se zelené a za 150 u občerstvení (2. předávka štafety) odbočujete doleva z hlavní silnice na lesní cestu.
Zelená vede mírným stoupáním 2 km až na hlavní silnici mezi Krásnou Lípou a Doubicí. Na hlavní zatáčíte doprava, sbíháte 250 m a dáváte se doleva na další lesní cestu (meta 15,3 km).
Po lesní cestě pokračujete 600 m až na malou odbočku doleva na pěšinu. Pěšina vás vyvede lesem na další štěrkovou lesní cestu, tam doprava a po modré turistické.
Běžíte 400m a zatáčíte po modré, doleva na druhý významnější vrchol trasy, Karlovu výšinu. Někdo se bude kochat výhledy a jiný poběží dále po modré až ke Kočičí skále.
Tam se opět občerstvíte (3. předávka štafety) a vypravíte po neznačené cestě, mírně doleva z kopce směr Krásná Lípa. Na metě 18,5 km se připojí zelená, ta vás povede až na hráz Cimráku.
Je to stále rovně, jen pozor na odbočku doleva u garáží (meta 20,1 km). Obíháte rybník Cimrák (jedna zatáčka doprava na hráz) a po jeho hrázi se dostanete na hlavní silnici.
Pak už stačí zatočit doleva a seběhnout 600 m do cíle.
Úseky štafet:
1. 5,8 km / +126 m / -166 m
2. 7,5 km / + 182 / – 162 m
3. 4,8 km / + 181 m / – 43 m
4. 3,5 km / – 129 m

Cross maraton

42 km

Stejná trasa jako na 1/2 maratonu, v cíli se otáčíte a běžíte celou cestu v PROTISMĚRU. Pozor za hrází Cimráku zatáčíte doleva, neběžíte rovně jako v prvním kole.