ZÁVODY

10 KM
10 KM NORDIC WALKING
CROSS PŮLMARATON
CROSS MARATON
ŠTAFETY*

Datum závodu

sobota 31. 8.

Čas a místo prezentace

Krásná Lípa – Křínické náměstí / 8.00 – 11.00 hod.

Start závodu

Cross maraton 9:30 hod.

Cross půlmaraton, 10 km běh, 10 km Nordic walking a štafety 11:30 hod.

Start na Křinickém náměstí v Krásné Lípě.

Tratě závodu:

  • 10km
  • 10 km Nordic walking
  • Cross půlmaraton
  • Cross maraton
  • Štafety*

Štafety

*4 členné týmy, každý běžec běží cca 5 km, celkem 21 km, trasa půlmaratonu

  • mohou být sestaveny, z mužů, žen, dětí, dospělých, seniorů
  • jakákoli kombinace je možná
  • pořadí štafet bude vyhlášeno bez ohledu na složení týmů

Trasa štafety:

Štafeta běží po trase půlmaratonu.

2. 3. a 4. ze štafety budou odvezeni na předávku v 11:10.
Sraz – zadní vchod o.p.s. České Švýcarsko – bude označeno.

1. předávka na občerstvovacím místě – Vápenka
2. předávka na občerstvovacím místě – Kyjovská přehrada
3. předávka na občerstvovacím místě – Vlčí Hora

Startovné

Pro předem přihlášené běžce včetně zaplacení startovného, do pondělí do 30. 4. a 26. 8. 2019.

do 30. 4. do 26. 8. na místě
10 km 200,- 250,- 350,-
10 km Nordic walking 200,- 250,- 350,-
Cross Půlmaraton 300,- 350,- 450,-
Cross Maraton 400,- 450,- 550,-
Štafety 400,- 500,- 700,-

Registrace se stává platnou v okamžiku zaplacení startovného. Částky se hradí na účet (informace dostanete po přihlášení prostřednictvím e-mailu) nebo hotově při prezentaci. V ceně je startovní číslo, občerstvení na trati a po závodě.

Kategorie

M 18 – 39           Ž 18 – 39
M 40 – 59           Ž 40 – 59
M 60+                 Ž 60+

Kategorie Nordic walking

Muži a Ženy bez rozdílu věku.

Profil tratě

Trať vede kopcovitým terénem, většinou po lesních cestách malebné krajiny Českého Švýcarska s výhledy na Lužické hory.
Kopíruje velkou část Köglerovy stezky.

Odměny

První tři závodníci ve všech kategoriích mužů a žen obdrží věcné ceny. První tři závodníci v celkovém pořadí mužů a žen (cross maraton, cross půlmaraton a 10 km) budou oceněni originálními kovanými medailemi z dílny kovářského mistra – běžce M. Petráška.

Šatny

K dispozici blízko startu.

Informace o závodě

Mariana Krásnolipská
telefon: +420 775 067 515
e-mail: parkmaraton@centrum.cz

Prohlášení

Každý běžec, který se registruje a nastoupí do závodu, prohlašuje, že:

I) dovršil osmnáctý rok věku a je zletilý (pro nezletilé potřeba souhlas zákonných zástupců),

II) se účastní závodu dobrovolně a na vlastní nebezpečí a je si vědom, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody, které vzniknou během konání závodu (před během, při běhu a po běhu),

III) jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu,

IV) v případě nehody, úrazu, zranění, či podobné události, která vznikne v souvislosti s jeho účastí v závodu, se zavazuje, že nebude vůči pořadateli nárokovat náhradu újmy,

V) je obeznámen s tím, že pořadatel odpovídá jen za místo startu, cíle, turisticky značených tras, avšak neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo turistických ruchem,

VI) bere na vědomí, že je třeba na pozemních komunikacích dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla silničního provozu,

VII) Cross parkmaraton se řídí pravidly fair-play,

VIII) svou registrací do závodu dává souhlas v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s použitím své e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři (on-line formulář, čestná prohlášení) pro marketingové účely pořadatele akce,

IX) je srozuměn s právem pořadatele na zrušení závodu či jeho přerušení z důvodu zásahu „vyšší moci“, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie atd.). V tomto případě se startovné se nevrací,

X) je srozuměn s právem pořadatele na změnu trasy bez povinnosti ohlásit takovou změnu předem,

XI) souhlasí s tím, že v průběhu závodu budou pořizovány foto/video materiály, které budou následně použity pro tiskové, rozhlasové, televizní, marketingové aj. účely pořadatele.

„Život a běh mají rádi změnu“